4.kolo PRE Mini-Z Racer Cupu 2018-2019

4.kolo PRE Mini-Z Racer Cupu 2018-2019

závod se pojede 8.12.2018

V prostorách modelářského klubu První Mini Z Racer ČR ve Zlatnické ulici 4, ve druhém patře v pasáži Pecka Modelář

REGISTRACE zde – registrace se závírá 7.12.2018 ve 24 hodin

Prosím o dochvilnost, pokud někdo nenahlásí předem pozdní příchod rozhodčím, nebude do závodu zařazen.Toto opatření je na popud celého závodního pole.