International Mini-Z Masters 25-27.9 2020.

A je to tady, nový termín International Mini-Z Masters 25-27.9 2020.


Registrace je opět otevřena,
Pravidla
Registrace
Těšíme se na Vás. v Září.

And here it is, the new term International Mini-Z Masters 25-27.9 2020.
Registration is open again,
Rules
Registration
We look forward to see you in September.