Informace o Klubu

1. Mini-Z Racer ČR má stabilní zázemí a dráhu v areálu AVZO Neratovice, Ostrovní 154/3.
Parkování v prostorách areálu nebo na parkovišti LIDL.

K dispozici je DEPO pro jezdce a sociální zázemí.

Jak se dostat na dráhu ,vchod na dráhu je přes trávník viz označení na mapě

Tréninky

Aktuálně nejsou pevně stanovené termíny tréninků. Na trénink chodí členové klubu po vzájemné domluvě se členem který má klíče od klubu. 

Mimo domluvené tréninky je možné dráhu navštívit po dohodě s vedoucím AVZO Neratovice, který také vede místní kroužek.

Kontakt pro bližší informace 

Členské příspěvky:

Roční klubový příspěvek činí 3.100 Kč na závodní sezónu za člena. Členský příspěvek za člena mladšího 15 let činí 1.000 Kč a za členy ve věku 15-18 let 2.000 na sezónu.

Členové klubu budou moci čerpat výhody ve formě možnosti tréninkových jízd v prostorách klubu, nižšího startovného při závodech PRE Cupu apod.

Vybrané peníze budou sloužit spolu s vybraným startovným k úhradě nákladů spojených s chodem klubu, zejména nájmu, elektřiny, drobných oprav a údržby dráhy

Příspěvky budou vybírány v rámci závodů PRE Cupu, nebo je možné zaplatit je přímo u předsedy klubu Alana Tretery v prodejně Pecka Modelář, Nademlejnská 651/7, Praha 9.