Mini Z HM Cup 2014 – 2015

Základní pravidla: Seriál závodů se vypisuje vždy na celou další závodní sezónu. Termíny jednotlivých závodů určuje výhradně pořadatel.


Ze 12 platných závodů v sezoně se budou každému závodníkovi při finálním součtu škrtat dva nejhorší výsledky, kterých v daném ročníku dosáhl.


Pro tuto kategorii je vypsán  speciální závod. Pokud se nesejde v jednotlivém kole alespoň 5 závodníků, kolo nebude odstartováno.

chasis MR-01, MR-015, MR-02, -EX, MR-03, -Sport, povoleno je využít všechny možnosti a kombinace tuningu pomocí originálních dílů Mini Z Racer MR-01, MR-015, MR-02, MR-03, uvedených v katalogu Kyosho určených pro HM. Dále jsou povoleny tuningové díly firmy RC Planning R246. Jsou zakázány jakékoliv jejich další úpravy.

Motor:

  • Kyosho-,
  • MZ 09P
  • Xspeed MZW-08V/P
  • MZW-301
  • MZ-504
  • RC Planning R246
  Povoleny jsou jen akumulátory dodané pořadatelem.

  • Aku Energizer NiMh 800

Pneu:

  • Kyosho

Karoserie pouze Kyosho prodávané výrobcem jako HM a úzký rozchod (narow) například New Beatle, New Mini Cooper, Toyota Yaris, Honda Fit , VW Golf, Lancia Delta, Fiat Abarth, Citroen DS3 atd. Povinný je držák motoru HM od Kyosha MZ 154 Je zakázáno přidávání závaží!!!!

Kola nesmějí přesahovat obrys karoserie a musí být ve předu i v zadu osazeny úzké ráfky max.9 mm.

Přihláška a startovné: Přihláška se podává do jedné hodiny před začátkem rozjížděk a startovné pro každý jednotlivý závod je stanoveno na:


   • 100,-Kč – senior
   • 50,-Kč – junior mladší 15let

Startovné je splatné vždy před prvním startem závodů.Startovné je nevratné.

Všichní závodníci jsou povinni mít ve svém autě FUNGUJÍCÍ ČIP – vyjímkou jsou pouze nově příchozí a tuto vyjímku mají jen pro první závodní den. Pokud v  závodě nebude závodníkovi správně fungovat čip, je to považováno za technickou závadu auta, a je započítán výsledek udaný počítačem. Je zakázáno mimo pověřené osoby zadávat čísla čipů při trénigu.

Co není povoleno je výslovně zakázáno.


Technická kontrola bude probíhat v každém kole závodů náhodně složenou komisí ze 3 závodníků starších 18 let účastnících se konkrétního kola závodu. Výběr komise proběhne losem po uzavření registrace jednotlivého kola závodu.


Pokud bude závodník přistižen ať na základě protestu nebo náhodné kontroly s autem v závodě které bude obsahovat nepovolené díly může být pořadatelem diskvalifikován a vyloučen ze závodu.


Je povoleno otočit auto po směru jízdy nahazovačem ,pokud to není auto schopno udělat vlastní silou !

Start: Startuje se ze startovní čáry a nejvyšší počet v jednom závodě je 5 aut. Nejnižší počet pak 2 auta. Systém rozjížděk bude upraven vždy v jednotlivých dnech. Každé auto má svého rozhodčího pokud se nejede na sčítací zařízení .

Systém závodu: První nasazení do závodu- rozjížděk se provede podle výsledků z minulé sezóny, dále v průběhu sezóny se rozřazuje podle posledního závodu (případně průběžné pořadí – vynechání posledního závodu). Noví závodníci se řadí na konec startovního pole.

Podle počtu přihlášených závodníků se jezdci rozdělí do skupin po 4 až 5 jezdců tak, aby v poslední skupině byli alespoň 3.

Rozjížďky se jedou tři (čtyři) na čas (3 min.) a jedna nejhorší se škrtá. Z výsledků se sestaví pořadí a následně se jezdci rozdělí do skupin podle výsledků z rozjížděk. Dále se jede finále A na 15 min., finále B na 10 min., finále C, D, E, … na 5 min.

Bodování :

1. MÍSTO50 BODŮ6. MÍSTO34 BODŮ
2. MÍSTO46 BODŮ7. MÍSTO32 BODŮ
3. MÍSTO42 BODŮ8. MÍSTO30 BODŮ
4. MÍSTO38 BODŮ9. MÍSTO29 BODŮ
5. MÍSTO36 BODŮ10. MÍSTO28 BODŮ
Dále po jednom bodě


 1. Pořadí závodu je vyhlášeno podle výsledků finále a malého finále
 2. Do celkového průběžného pořadí se započítávají body z jednotlivých závodů.
 3. Pořadatel závodu může systém závodu upravit v závislosti na počtu zúčastněných závodníků, podle časových dispozic a podobně.

U všech závodníků se předpokládá sportovní a společenské chování, pokud toto nebude dodrženo bude být závodník po napomenutí pořadatelem pokutován za nevhodný slovník pokutou 50,-Kč.Pokud ani to nepomůže bude diskvalifikován, a při vážnějším přestupku mu může být udělen zákaz startu.

Je zakázáno najíždět úmyslně do aut soupeřů. Po napomenutí pořadatelem následuje:

 1. varování
 2. stop and go v depu
 3. vyloučení ze závodu

Závodník se nemůže nechat zastoupit.Věková hranice je bez omezení.

Pokud závodník nenastoupí po vyhlášení rozjížďky v limitu tří minut na start může být z rozjížďky diskvalifikován !

Vyhlášení výsledků: Výsledky závodů jsou vyhlášeny v den závodu.Protože cílem Energizer Mini-Z Racer Cupu je zároveň společenské setkání je závodník povinen se dostavit k předání ceny.

 • Věcné ceny vyjma pohárů budou rozděleny formou tomboly.
 • Pokud si cenu závodník nevyzvedne osobně v den závodu, cena propadá klubu !
 • Rozdělení proběhne s vyhlášením výsledků závodu.

Protesty a stížnosti:

Protesty a stížnosti technického rázu, lze uplatnit pouze bezprostředně po ukončení závodu. Auta jsou na dráze až do pokynu rozhodčího-startéra.Při podání protestu nebo stížnosti je podávající povinen složit kauci 500 Kč.

Změnu pravidel v průběhu sezony si pořadatel vyhrazuje !