Pravidla

OBECNÁ PRAVIDLA

Úpravy karoserie:

Karoserie můžou být upraveny s minimálním dopadem na vnější vzhled. Následuje seznam vybraných úprav karoserie, které jsou povolené s výjimkou úprav pro kategorie Box Stock a 2WD HM:

 • Zadní část auta může být upravena pro zvýšení maximální světlé výšky na 20mm od země.
 • Podběhy kol mohou být upraveny pro použití podvozku s jiným rozvorem.
 • Podběhy kol mohou být upraveny pro zvětšení mezery mezi podběhem a pneumatikou.
 • Spodní část karoserie může být obroušena pro zvětšení světlé výšky karoserie.
 • Karoserie může být zbroušena pro snížení váhy. Technická kontrola si vyhrazuje právo odmítnout karoserii, která je příliš křehká kvůli nadměrnému obroušení materiálu.
 • Části karoserie mohou být vyztuženy, ale nesmí to ovlivnit nebo změnit vnější vzhled.
 • Originální skla musí být nainstalována, ale mohou být upravena nebo ořezána pro snížení váhy v místech, která jsou zakryta karoserií.
 • Originální skla světel musí být nainstalovány, ale vnitřky světel můžou být vynechány. V případě že je původní sklo nebo kryt světla ztracen může být nahrazen například páskou.
 • Zadní světla a kryty zadních světel nemusí být nainstalovány
 • Malé díly karoserie jako například zrcátka, výfuky, křidélka nemusí být instalovány z důvodu omezení poškození dílů a omezení trosek na trati.
 • Všechna křídla, která jsou k dispozici s originální karoserií, můžou být nainstalována bez ohledu na výškový limit. Ostatní křídla podléhají výškovému omezení pro danou kategorii.
 • Je zakázano lepit karoserii k podvozku páskou nebo uchytit jinak než umožňují originální držáky karoserie.

Předchozí seznam není kompletním seznamem pravidel a regulací. Účelem je zajistit co největší volnost při výběru karoserie a její fungování při zachování originálního vzhledu a realismu. Technický komisař má právo posouzení legálnosti úprav karoserie.

Pokud máte upravenou karoserii a nejste si jisti, jestli jsou úpravy v souladu s pravidly, prosím nechte si úpravy schválit u technické kontroly před začátkem kvalifikačních nebo finálových jízd. Pokud tak neučiníte, hrozí Vám eventuální diskvalifikace z jízdy, kterou pojedete s nelegální karoserií.

Technická kontrola posoudí legálnost úprav karoserie, a pokud to bude nutné, provede fotodokumentaci v jejím legálním stavu.

Pokud dojde k úpravě karoserie po technické kontrole, může být při další kontrole označena za nelegální! Pokud si nejste jisti, nebo chcete předejít dalším problémům, prosím nechte si schválit karoserii okamžitě, jakmile dojde k větším úpravám.

V případě poškození karoserie může být aktuální stav nelegální. Pokud si nejste jisti, nebo chcete předejít dalším problémům, prosím nechejte si schválit karoserii okamžitě, jakmile dojde k poškození. Pokud bude poškozená karoserie posouzena jako nelegální, musí být adekvátně opravena, nebo vyměněna za jinou před další jízdou. Pokud dojde poškození v průběhu jízdy, výsledek jízdy bude uznán za předpokladu, že poškození karoserie bylo způsobeno incidentem, a nebylo zřejmé, že karoserie bylo upravena tak, aby k poškození došlo a tím bylo dosaženo nepřiměřené výhody.

Pneumatiky:

Nejsou povoleny žádné vložky gum. Není povoleno užití mazání nebo trakčních sloučenin na pneumatiky ani dráhu. Ohřívače gum jsou povolené. Pneumatiky je možné čistit roztokem 70% alkoholu. Pokud bude zjištěno, že jezdce používá k čistění pneumatik nelegální přípravky, mohou být na jezdce uvaleny penalizace.

Pravidla pro jednotlivé kategorie jsou k dispozici v odkazu níže

Pravidla 2022 (upraveno 15.7.2022)