PRAVIDLA

Open Mini-Z F1 Cup 2014 – 2015

Základní pravidla:

 Seriál závodů se vypisuje vždy na celou další závodní sezónu. Termíny jednotlivých závodů určuje výhradně pořadatel.

 Ze 12 platných závodů v sezoně se budou každému závodníkovi při finálním součtu škrtat dva nejhorší výsledky, kterých v daném ročníku dosáhl.

 Pro tuto kategorii je vypsán  speciální závod.

Pokud se nesejde v jednotlivém kole alespoň 5 závodníků kolo nebude odstartováno.

 Chassis 

MF-010, MF-015

Je povoleno využít všechny možnosti a kombinace tuningu pomocí originálních dílů Mini-Z F1, uvedených v katalogu Kyosho určených pro F1. Dále jsou povoleny tuningové díly firmy RC Planning R246. Jsou zakázány jakékoliv jejich další úpravy.

open díl: je spojovačka řízení ta může být od všech výrobců

Motor:Kyosho-,MZ 09P,Xspeed MZW-08V/P,MZW-301,RC Planning R246

Pneu:Kyosho

Povoleny jsou jen akumulátory dodané pořadatelem.

Aku Energizer NiMh 800

Karoserie Kyosho F1

 Přihláška a startovné:

Přihláška se podává do jedné hodiny před začátkem rozjížděk a startovné pro každý jednotlivý závod je stanoveno na 100,-Kč senior, 50,-Kč pro junior mladší 15let. Startovné je splatné vždy před startem závodů. Startovné je nevratné.

Všichní závodníci jsou povinni mít ve svém autě FUNGUJÍCÍ ČIP – Robitronic, vyjímkou jsou pouze nově příchozí a tuto vyjímku mají jen pro první závodní den.

Pokud v  závodě nebude závodníkovi správně fungovat čip, je to považováno za technickou závadu auta, a je započítán výsledek udanýpočítačem.

Je zakázáno mimo pověřené osoby zadávat čísla čipů při tréninku.

Technická kontrola bude probíhat v každém kole závodů náhodně složenou komisí ze 3 závodníků starších 18 let účastnících se konkrétního kola závodu. Výběr komise proběhne losem po uzavření registrace jednotlivého kola závodu.

Co není povoleno je výslovně zakázáno.

Pokud bude závodník přistižen, ať na základě protestu, nebo náhodné kontroly s autem, které bude obsahovat nepovolené díly, může býtpořadatelem diskvalifikován a vyloučen ze závodu.

Je povoleno otočit auto po směru jízdy nahazovačem, pokud to není auto schopno udělat vlastní silou!

Start:

Startuje se ze startovní čáry a nejvyšší počet aut v jednom závodě je 5 aut. Nejnižší počet pak 2 auta. Systém rozjížděk bude upraven vždy v jednotlivých kolech.

Každé auto má svého rozhodčího, pokud se nejede na sčítací zařízení.

Systém závodu:

První nasazení do závodu- rozjížděk se provede podle výsledků z minulé sezóny, dále v průběhu sezóny se rozřazuje podle posledního závodu (případně průběžné pořadí – vynechání posledního závodu). Noví závodníci se řadí na konec startovního pole.

Podle počtu přihlášených závodníků se jezdci rozdělí do skupin po 4 až 5 jezdcích tak, aby v poslední skupině byli alespoň 3.

Rozjížďka se jede jedna (dvě) na čas (3 min.) Z výsledků se sestaví pořadí a následně se jezdci rozdělí do skupin podle výsledků z rozjížděk.

Dále se jede finále A na 15 min., finále B na 10 min., finále C, D, E, … na 5 min.

1. MÍSTO50 BODŮ6. MÍSTO34 BODŮ
2. MÍSTO46 BODŮ7. MÍSTO32 BODŮ
3. MÍSTO42 BODŮ8. MÍSTO30 BODŮ
4. MÍSTO38 BODŮ9. MÍSTO29 BODŮ
5. MÍSTO36 BODŮ10. MÍSTO28 BODŮ
Dále po jednom bodě

  • Pořadí závodu je vyhlášeno podle výsledků finále a malého finále

  • Do celkového průběžného pořadí se započítávají body z jednotlivých závodů.

  • Pořadatel závodu může systém závodu upravit v závislosti na počtu zúčastněných závodníků, podle časových dispozic a podobně

Závodníci:

U všech závodníků se předpokládá sportovní a společenské chování, pokud toto nebude dodrženo bude být závodník po napomenutí pořadatelem pokutován za nevhodný slovník pokutou 50,-Kč. Pokud ani to nepomůže bude diskvalifikován, a při vážnějším přestupku mu může být udělen zákaz startu.

Je zakázáno najíždět úmyslně do aut soupeřů a po napomenutí pořadatelem:

  1. varování
  2. stop and go v depu
  3. vyloučení ze závodu 

Závodník se nemůže nechat zastoupit. Věková hranice je bez omezení.

 Pokud závodník nenastoupí po vyhlášení rozjížďky v limitu tří minut na start, bude z rozjížďky diskvalifikován!

 Vyhlášení výsledků:

 Výsledky závodů jsou vyhlášeny v den závodu. Protože cílem Energizer Mini-Z Racer Cupu je zároveň společenské setkání, závodník je povinen dostavit se k předání ceny.

Věcné ceny vyjma pohárů budou rozděleny formou tomboly.

Pokud si cenu závodník nevyzvedne osobně v den závodu, cena propadá klubu!

Rozdělení proběhne s vyhlášením výsledků závodu.

Protesty a stížnosti:

Protesty a stížnosti technického rázu, lze uplatnit pouze bezprostředně po ukončení závodu. Při podání protestu nebo stížnosti je podávající povinen složit kauci 500 Kč.

Změnu pravidel v průběhu sezony si pořadatel vyhrazuje!

bp align=”JUSTIFY”