Základni pravidla STANDART / EXPERT

Základní pravidla:
STANDART / EXPERT Energizer Mini-Z Racer Cup 2014 – 2015

Seriál závodů  PRE Mini-Z Racer Cup se vypisuje vždy na celou další závodní sezónu. Termíny jednotlivých závodů určuje výhradně pořadatel.


Ze 12 platných závodů v sezoně se budou každému závodníkovi při finálním součtu škrtat dva nejhorší výsledky, kterých v daném ročníku dosáhl.


Pro závodní sezónu 2014 – 2015 jsou povoleny pouze vozy typu v originálním katalogu firmy Kyosho, uvedené jako MINI-Z Racer SERIES MR-01, MR-015, MR-02, MR-02EX, MR03, MR03-Sport. Kategorie expert bude otevřena i pro AWD MA-10, MA-15, MA-20, MR-03 VE

Přihláška a startovné:
Přihláška se podává do jedné hodiny před začátkem rozjížděk a startovné pro každý jednotlivý závod je stanoveno na:


 • 300,-Kč pro nečleny
 • 200,-Kč pro členy
 • 200,-Kč pro nečleny mladší 15 let
 • 100,-Kč členy mladší 15let.

Startovné je splatné vždy před prvním startem závodů. Startovné je nevratné. Všichní závodníci jsou povinni mít ve svém autě FUNGUJÍCÍ ČIP – Robitronic RS163.

Pokud v  závodě nebude závodníkovi správně fungovat čip, je to považováno za technickou závadu auta, a je započítán výsledek udaný počítačem.

Je zakázáno mimo pověřené osoby zadávat čísla čipů při trénigu.


Úpravy modelů:

 • Závody PRE Mini-Z Racer Cup jsou rozděleny do dvou kategorií standard a expert.

Kategorie standard chasis MR-01, MR-015, MR-02, -EX, MR-03, -Sport s držákem motoru RM, MM standardním motorem (MZ-09) a plastové ráfky kol. Jiné chasis, motor a držák motoru v této kategorii není povolen.

Povolený tunig:

 • háčko (téčko)
 • ložiska
 • kovové matky kol

Motor:

 • standard Kyosho MZ 09P

Pneu:

 • Kyosho

Kategorie expert chasis MR-01, MR-015, MR-02, -EX, MR-03, -Sport, -VE, MA -10AWD, MA-015AWD, MA-20AWD
povoleno využít všechny možnosti a kombinace tuningu pomocí originálních dílů Mini Z Racer MR-01, MR-015, MR-02, -EX, MR-03, -Sport, -VE, MA -10AWD, MA-015AWD, MA-20AWD  uvedených v katalogu Kyosho. Dále jsou povoleny tuningové díly firmy RC Planning R246. Jsou zakázány jakékoliv jejich další úpravy.

Motor:

 • Kyosho
 • RC Plannig R246

Pneu:

 • Kyosho
 • Povoleno je v této kategorii přidávání závaží.
 • Nepovoleny jsou díly, Mini-Z F1, Mini-Z Overland Mini-Z  Monster a díly od jiných výrobců.

Ráfky se mohou měnit bez rozdílu kategorie, ale nesmí přečnívat ven z karoserie, a musí být výrobken firmy Kyosho nebo RC Planning R246. Nesmí být od jiných výrobců.

Je povoleno měnit poměr převodů za použití originálních ozubených kol dodávaných výrobcem Kyosho.

Povoleny jsou jen baterie dodané pořadatelem. Akku Energizer NiMh 800

Při závodu Energizer Kyosho Mini Z Racer Cup 2014-2015
jsou povoleny vysílače od všech výrobců určené pro Mini Z.

 • Povoleny jsou barevné úpravy karoserií a umístění log případných sponzorů.
 • Povoleny jsou neoriginální světla protože nijak nezlepšují jízdní vlastnosti.
 • Povoleny jsou výměny všech dílů aut v průběhu závodu a celé série za nové.
 • Typ auta může být změněn po ohlášení rozhodčím.
 • Povoleno je dodatečné vylepení /vyztužení (ne vylití) přední části karoserie jen podržák karoserie který je součásti karoserie.
 • Nejsou povoleny jiné úpravy než pomocí originálních dílů uvedených v katalogu Kyosho a RC Planning 246.
 • Nejsou povoleny jakékoli úpravy ani rozebrání originálních motorů.
 • Nejsou povoleny úpravy originálních dílů Kyosho, zejména jejich odlehčování vrtáním a ztenčováním originálních dílů.
 • Zakázány jsou úpravy karosérií vylepováním, vyztužováním, přidáváním jiných dílů, které mohou ovlivnit jízdní vlastnosti auta“
 • Není povoleno upravovat elektronické části přijímače a regulátoru zejména měnit FET za výkonnější.
 • Není povoleno použití gyra a turba.
 • Co není povoleno jevýslovně zakázáno.

Technická kontrola bude probíhat v každém kole závodů náhodně složenou komisí ze 3 závodníků starších 18 let účastnících se konkrétního kola závodu. Výběr komise proběhne losem po uzavření registrace jednotlivého kola závodu.


Pokud bude závodník přistižen ať na základě protestu nebo náhodné kontroly s autem v závodě které bude obsahovat nepovolené díly může být pořadatelem diskvalifikován a vyloučen ze závodu.


Je povoleno otočit auto po směru jízdy nahazovačem, pokud to není auto schopno udělat vlastní silou !

Start:
Startuje se ze startovní čáry a nejvyšší počet v jednom závodě je 5 aut. Nejnižší počet pak 2 auta. Systém rozjížděk bude upraven vždy v jednotlivých kolech.
Každé auto má svého rozhodčího pokud se nejede na sčítací zařízení .

Systém závodu:
První nasazení do závodu-rozjížděk se provede podle výsledků z minulé sezóny, dále v průběhu sezóny se rozřazuje podle posledního závodu (případně průběžné pořadí-vynechání posledního závodu). Noví závodníci se řadí na konec startovního pole.

Podle počtu přihlášených závodníků se jezdci rozdělí do skupin po 4 až 5 jezdců tak, aby v poslední skupině byli alespoň 3.

Rozjížďky se jedou tři  na čas (3 min.) a jedna nejhorší se škrtá. Z výsledků se sestaví pořadí a následně se jezdci rozdělí do skupin podle výsledků z rozjížděk.
Dále se jede finále A na 15 min., finále B na 10 min., finále C, D, E, … na 5 min.


Bodování :

1. MÍSTO50 BODŮ6. MÍSTO34 BODŮ
2. MÍSTO46 BODŮ7. MÍSTO32 BODŮ
3. MÍSTO42 BODŮ8. MÍSTO30 BODŮ
4. MÍSTO38 BODŮ9. MÍSTO29 BODŮ
5. MÍSTO36 BODŮ10. MÍSTO28 BODŮ
Dále po jednom bodě

Pořadí závodu je vyhlášeno podle výsledků finále a malého finále.

 • Do celkového průběžného pořadí se započítávají body z jednotlivých závodů.
 • Pořadatel závodu může systém závodu upravit v závislosti na počtu zúčastněných závodníků, podle časových dispozic a podobně

Závodníci:

U všech závodníků se předpokládá sportovní a společenské chování, pokud toto nebude dodrženo bude být závodník po napomenutí pořadatelem pokutován za nevhodný slovník pokutou 50,-Kč. Pokud ani to nepomůže bude diskvalifikován, a při vážnějším přestupku mu může být udělen zákaz startu.

Je zakázáno najíždět úmyslně do aut soupeřů a po napomenutí pořadatelem následuje:


 • 1. varování
 • 2. stop and go v depu
 • 3. vyloučení ze závodu

Závodník se nemůže nechat zastoupit. Věková hranice je bez omezení.

Pokud závodník nenastoupí po vyhlášení rozjížďky v limitu tří minut na start může být z rozjížďky diskvalifikován !

Vyhlášení výsledků:
Výsledky závodů jsou vyhlášeny v den závodu. Protože cílem PRE Mini-Z Racer Cupu je zároveň společenské setkání je závodník povinen se dostavit k předání ceny.

 • Věcné ceny vyjma pohárů budou rozděleny formou tomboly.
 • Pokud si cenu závodník nevyzvedne osobně v den závodu,cena propadá klubu !
 • Rozdělení proběhne s vyhlášením výsledků závodu.

Protesty a stížnosti:
Protesty a stížnosti technického rázu, lze uplatnit pouze bezprostředně po ukončení závodu.Auta jsou na dráze až do pokynu rozhodčího-startéra. Při podání protestu nebo stížnosti je podávající povinen složit kauci 500 Kč.

Změnu pravidel v průběhu sezony si pořadatel vyhrazuje !


Týká se jen členů- Každý člen musí odpracovat 8 brigadnických hodin za sezonu pokud ne, hodina ho bude stát 200,-kč.